Podškrtnutým písmom sú uvedené tie možnosti ponuky,

ktoré by sme radi sprístupnili v blízkej budúcnosti.

 

Branisko - bývalá hranica medzi Uhorskom a Poľskom

 

Príjemná a očarujúca prechádzka romantickou prírodou Braniska so všetkými základnými informáciami ponúka až 5 možností podľa vášho záujmu a podľa toho, čo z neobyčajného množstva krás Braniska uprednostníte.

 

 

Zbojníci, vojnové konflikty a partizáni Braniska

 

Exkurzia s dôrazom na historické udalosti, zbojnícku minulosť, jaskyne (prehliadka) a vyhliadky. Fauna, flóra, základná história a miestne pamiatky included.

 

 

Po vlčích chodníčkoch

 

Divoké zákutia Braniska sú stálym biotopom vĺčkov, medveďa, rysov a ďalších šeliem s neobyčajnými vlastnosťami. Čosi o nich a o príhodách, ktoré sa na Branisku skutočne stali, si povieme v rámci osobitnej exkurzie. Cesta zahŕňa návštevu latinského nápisu v skale, pamiatkach na veľkú bitku z roku 1849 a neobyčajnej skalnej brány, jedinej svojho druhu na Slovensku.

 

(Šelmy pre ich plachosť a rozsiahlosť ich teritoriálneho územia pravdepodobne nebudeme môcť pozorovať,

no uvidíme stopy a znaky ich aktuálnej prítomnosti v lokalite.)

 

Spomienka na kráľa Braniska

 

Prechádzka Braniskom aj po jeleních chodníkoch s poľovníckymi a turistickými príhodami, návštevou malebných, nedotknutých zákutí, výstup na najvyšší bod Braniska Smrekovicu a pozorovanie divo žijúcich zvierat a vtáctva. Vrátane informácií o bohatej faune, flóre, legendách a významných historických udalostiach navštívených miest.

 

 

Drahá geológia Braniska

 

Návšteva jaskýň, skalných okien a ďalších pozoruhodností Braniska, ktoré vytvorili horotvorné procesy a formovala príroda sama. Branisko ako miesto bývalej ťažby drahých kovov. Spojené s vyhliadkami a historickými a prírodnými zaujímavosťami kraja. Návšteva legendárnej planiny Sihoť.

 

 

Prahistóriou Braniska

 

Návšteva rezervácie s bralami triasu, skalným oknom a nádhernými výhľadmi. Podrobnosti o vzácnej faune a flóre, prierez históriou Braniska, vojnové udalosti, pomníky, unikátny jaskynný systém Diablove diery, divo žijúca zver.

 

 

Tajomstvá Braniska I.

 

Návšteva partizánskej a zbojníckej jaskyne Pekárnik, stará obchodná cesta nebezpečnými horami, dyľovana draha, tajomné hradisko, nevysvetlené záhady pohoria, unikátne archeologické nálezy, tajomný kostol na Sihoti a husitský vojenský tábor. Spojené s výkladom o kvitnúcich rastlinách a prítomnej zveri a vtáctve. Jedinečná karpatská fauna a flóra.

 

 

Tajomstvá Braniska II.

 

Zver, neuveriteľné vlastnosti a zvyky jednotlivých druhov vtáctva a fauny, skutočné príhody, pozorovanie zveri, nočná obloha.

Spojené s gurmánskym prekvapením.

 

 

Keď sa človek pridá k prírode

 

Niečo z architektonickej a sakrálnej tvorby človeka, najvzácnejšie stavby a pamiatky, vodné zdroje, žriedla, minerálne vody,

návšteva zachovanej horskej obce, prekrásna divoká príroda Karpát.

S detailami o faune a flóre, ktorú na tomto úseku Medvedej cesty stretneme.

 

 

Jesenný fenomén: jelenia ruja

 

Počúvanie a pozorovanie dominantných jeleňov, chrániacich si stádo laní. Ničím nenahraditeľný zážitok v divokej prírode Braniska.

Spojené s informáciami o neobyčajne bohatej histórii, faune, flóre a zaujímavostiach lokality.

 

 

Fenomén: jar

 

Toto ročné obdobie prináša okrem mnohopočetného spevu, plejády kvitnúcich rastlín aj zrod mláďat mnohých druhov živočíchov.

Neobyčajne vzácne druhy rastlín, scenérie, ktoré môžete vidieť iba v takomto zachovanom, divokom jadrovom pohorí Fatransko – tatranskej oblasti.

 

 

Vody Braniska

 

Návšteva vzácnych prameňov minerálnej vody, žriediel, jaskýň, vodopádov a tiesňav Braniska.

Túto exkurziu si odporúčame rozdeliť na dva dni, dve výpravy alebo skombinovať s ďalšou ponukou.

 

 

Liečivé karpatské rastliny

 

Exkurzia do rozsiahleho sveta desiatok liečivých bylín, takisto ako celé pohorie - opradených aj legendami. V závislosti od ročného obdobia je tento tematický okruh spojený s možnosťou ukážky okamžitej praktickej prípravy konkrétnych, udomácnených a stáročiami overených ľudových receptov,

vrátane záparov, obkladov, tinktúr (esencií), olejov, mastí, bylinných kúpeľov.

 

 

Karpatské nočné planetárium

 

Tento okruh je zameraný na pozorovanie nočnej oblohy. Branisko je jedným z miest s takmer nulovým minimálnym svetelným smogom, čo ho predurčuje na nočné pozorovania. Dozviete sa viac o hviezdach, súhvezdiach, hviezdokopách a planétach, pozorovaných priamo z divokej karpatskej prírody. Ako aj o mýtoch, vytvorených dávnymi hrdinami ako mocný Herkules a Perzeus, bystrý Orión, bájne nymfy, kráľovská Andromeda, či kedysi pyšná Kasiopeja. Ich príbehy opäť ožijú v divočine a v tme tajomných letných karpatských nocí a vo svetle dávnych antických legiend.

(V prípade záujmu, resp. zlého počasia v ktoromkoľvek ročnom období môže byť tento tematický okruh doplnený

alebo nahradený počítačom simulovanou projekciou nočnej oblohy.)

Medvedia cesta po anglicky / nemecky

 

Exkurzia je šitá na mieru návštevníka a je vedená v slovenskom, no hlavne v cudzom jazyku. Je určená pre všetky vekové kategórie, deti i dospelých, pre všetky stupne náročnosti (A1-C2),  s dôrazom na osvojenie si všetkých jazykových zložiek výuky (počúvanie, čítanie, písanie a konverzácia), podporené výukou, či zopakovaním gramatiky. Účastníci si hravou alebo vedeckou formou osvoja angličtinu / nemčinu na rôzne témy - príroda, história, fauna a flóra, prezentačné, či sprievodcovské schopnosti až po náročnejšie postupy odborného prekladu a tlmočenia.

Pre deti sú pripravené hravé tematické okruhy spoznávania prírody, rastlín a zvierat v cudzom jazyku.

Presvedčte sa osobne, že jedna hodina učenia a osvojovania si slovnej zásoby aj gramatiky priamo v nerušenej prírode sa vyrovná dvom až trom hodinám stráveným doma alebo v školskej lavici. Táto ponuka môže byť prispôsobená potrebám návštevníka, ktorý sa počas roka učí cudzí jazyk doma alebo v školskom zariadení, resp. na prípravu testov, či skúšok.

Ponuka je vedená skúseným prekladateľom a tlmočníkom a sprevádzaná podľa záujmu hovoreným slovom, videom v podobe napr. krátkeho enviro-filmu v cudzom jazyku, prezentáciou a tlačenými sprievodnými textami. Voliteľnou súčasťou môže byť podľa potreby dôraz na témy rozdielov britskej a americkej angličtiny, písania administratívnej korešondencie (e-maily, listy) a mnohé ďalšie aspekty jazyka.

 

 

Hľadanie pokladu kráľa Matiáša

 

Kde sa ukrýva bájny poklad, ktorý podľa legendy ukryl v 15. storočí pod Zelenou skalou na Branisku samotný kráľ Matiáš (Matej Korvín)? Čo sa doposiaľ už nespočetne krát nepodarilo archeológom a historikom, sa počas našej výpravy určite podarí deťom! Tento okruh, podľa výberu jedno- i viacdňový, je určený pre najmenších hravým dobrodružným spôsobom, formou hľadania indícií a hesiel. Sprevádzaný je skúsenými rangermi. Deti si v rámci hry osvoja aj základné princípy prežitia v prírode, orientácie v priestore a čase (mapa, buzola, hviezdy, pozorovanie prírodných javov), sprevádzané praktickými ukážkami rýchleho založenia ohňa, postavenia lesného prístrešku a... Viac sa dozviete priamo na mieste. Tento okruh je možné podľa individuálneho záujmu detí doplniť hravou formou v anglickom / nemeckom jazyku. Vítaní sú samozrejme i rodičia. Dobrodružná hra, hľadanie skutočného pokladu podľa vopred daných indícií v nádherných lesoch a bralách Braniska.

 

 

 

Spoznaj Prešov, jeho hviezdy a okolie z nadhľadu

 

Výšková členitosť Prešova dovoľuje pozorovať celé mesto a jeho okolie z niekoľkých vyvýšených miest. Ako na dlani tu vidíme nielen mesto a všetky jeho zákutia, ale aj neuveriteľných 10 geomorfologických celkov, ďalšie obce a scenérie. Ak si počkáme na západ slnka, stretneme sa s viacerými planétami našej sústavy a množstvom súhvezdí. O nich aj o okolí Prešova si viac povieme v rámci nenáročnej podvečernej vychádzky.

 

 

Toto všetko a mnohé ďalšie možnosti získate pri objednaní si služieb našich sprievodcov.

Vyrazte spolu so znalcom divočiny Braniska na Medvediu cestu! Využite príležitosť zažiť dojemné stretnutia s milými obyvateľmi hôr a spoznať jej mnohoraké prekvapujúce krásy! Využite možnosť vidieť ešte skutočnú karpatskú divočinu a osviežiť si dušu dotykom s ňou.

 

Tešíme sa na vás!

 

SEE THE ENGLISH VERSION