1.    Sprievod, výpravu alebo prednášku si môžete objednať telefonicky na čísle  0948 412380 alebo mailom na adrese medvediacesta@gmail.com.

        2. Je dobré dohodnúť sa na spoločnom podujatí aspoň dva dni vopred. V prípade zmeny (nevhodné počasie, osobné, pracovné okolnosti) je možné objednávku stornovať, resp. dohodnúť sa na  náhradnom termíne, a to najmenej 24 hodín vopred.

3. Prednáška prebieha formou prezentácie

 projektorom a sprievodného slova. Zameraná je na oblasť podľa výberu témy.

4. Exkurzia geomorfologického celku môže prebehnúť dvoma spôsobmi. Oba sú informačne a zážitkovo rovnocenné.

 Spôsob HORAL zahŕňa aj výstup na najvyšší vrchol alebo minimálne jeden z mnohých vyhliadkových vrcholov príslušného geomorfologického celku.

 Spôsob TURISTA monitoruje viac vyhliadkové miesta

  a orientuje sa na prírodné a historické pozoruhodnosti.

Jednu z uvedených foriem exkurzie

si je potrebné vybrať vopred.

5. Cena prednášky, spojenej s prezentáciou a za sprievod je dohodou.

Platbu za služby je možné uhradiť vopred na účet 

2611930572 / 1100 alebo počas samotnej akcie.

        6. Je dobré prípadné zdravotné ťažkosti, obmedzenia,

osobitné požiadavky a podobne skonzultovať vopred.

7. Je vhodné poistiť sa pred návštevou geomorfologického celku

 

SEE THE ENGLISH VERSION