Klub slovenských turistov - Kravcová (Branisko)

27.05.2012 00:00

Akoby sme našu horu nepoznali... Zasa sme šli "iba" na Kravcovú a späť, aby sme pozdravili početnú výpravu Klubu turistov z Prešova. Dnešné úlovky: kolibkárik čipčavý, spevavý a sykavý, sýkorka čiernohlavá, strnádky, srnec lesný (Kravcová), jašterica, naháňajúce sa veveričky. Top úlovky: oriešok hnedý, včelár lesný, tesár čierny - jeho prítomnosť som pred časom dedukoval podľa nočného volania kuvika kapcavého, ktorý hniezdi v jeho opustených dutinách. Po činnosti medveďa vo vývrate iba stopy spred niekoľkých týždňov.