V regióne v blízkom okolí sa nachádzajú aj ďalšie svetoznáme prírodné krásy (napr. tiesňavy a majestátne vodopády Národného parku Slovenský raj, skalné štíty a vzácna príroda Národného parku Vysoké Tatry, splavovanie rieky plťami v Národnom parku Pieniny a i.), ako aj historické pamiatky zapísané do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (Spišský hrad – najväčší hradný komplex v strednej Európe a mnohé ďalšie). Na požiadanie návštevníka je po dohode možné spestriť Medvediu cestu o ich návštevu.

 

Možnosti

 

NP Pieniny + splav plťami

 

NP Slovenský raj

 

NP Vysoké tatry

 

Spišský hrad a Dreveník